Fundusz ETF (Exchange-Traded Fund), to hybrydowy produkt finansowy, który połącza akcje ze strukturą funduszy inwestycyjnych. Jest on podobny do funduszu inwestycyjnego, ale w przeciwieństwie do niego jest notowany na wtórnym rynku papierów wartościowych lub na giełdzie papierów wartościowych. 

Aby uzyskać bardziej precyzyjne pojęcie, możemy wyobrazić sobie ETF jako zdywersyfikowany koszyk papierów wartościowych lub aktywów finansowych. Koszyk ten może zawierać akcje spółek, obligacje, towary, indeksy…. Dlatego jego cena rośnie lub spada w zależności od wyników indeksu odniesienia lub notowanych papierów wartościowych, które wchodzą w skład tego koszyka.

Kontekst ETF-ów i wzrost ich popularności

ETF-y mają swój wczesny rodowód w 1989 roku, kiedy to zaprojektowano tytuły uczestnictwa indeksu S&P 500. Jednak sąd federalny w Chicago orzekł, że fundusz ten funkcjonował jak kontrakty terminowe, mimo że były one gwarantowane i zabezpieczone jak akcje. Kolejna próba stworzenia nowoczesnego ETF-u została podjęta przez Toronto Stock Exchange w 1990 roku i nosiła nazwę Toronto 35 Index Participation Units (TIP 35). Był to instrument oparty na certyfikatach depozytowych lub kwitach, który śledził indeks TSE-35.

State Street Global Investors uruchomił w 1993 r. fundusz S&P 500 Trust lub SPDR ETF. Pierwszy aktywnie zarządzany amerykański ETF pojawił się jednak na rynku 15 lat później. Barclays wszedł do branży ETF w 1996 r., a Vanguard w 2001 r. W grudniu 2019 roku według firmy badawczej ETFGI na całym świecie w obrocie znajdowało się około 7000 ETF-ów.

ETFs-growth
Liczba inwestorów korzystających z ETF-ów i ilość pieniędzy zainwestowanych za pośrednictwem tych instrumentów finansowych tylko wzrosła od czasu powstania ETF-ów ze względu na liczne zalety, jakie oferują one w porównaniu z tradycyjnymi produktami. Źródło: ETFGI

Od czasu powstania ETF-ów ich popularność wśród inwestorów tylko wzrosła, a z każdym rokiem rośnie ilość pieniędzy inwestowanych za pośrednictwem tego innowacyjnego produktu finansowego.

Ale co jest przyczyną boomu popularności ETF-ów? Aby odpowiedzieć na to pytanie musimy przeanalizować zalety, jakie oferuje ten produkt inwestycyjny.

Jakie zalety oferują inwestorom fundusze ETF?

Elastyczność i bezpośredniość

Przede wszystkim ETF-y są notowane na wtórnym rynku akcji i dlatego ich kurs można śledzić przez cały czas trwania sesji. W przypadku tradycyjnych funduszy inwestycyjnych ich wartość i cenę możemy poznać dopiero na koniec dnia, po zamknięciu giełdy.

ETF-y można kupować i sprzedawać po cenie, po jakiej są notowane w momencie dokonywania transakcji. Oznacza to, że możemy otwierać i zamykać pozycje w ETF-ach o każdej porze dnia (dopóki rynek jest otwarty) znając dokładnie cenę, po której kupujemy lub sprzedajemy.

Z kolei w przypadku tradycyjnych funduszy, wartość posiadanego pakietu można obliczyć dopiero po zamknięciu rynku. Podobnie, aby kupić lub sprzedać tradycyjny fundusz inwestycyjny, potrzeba zazwyczaj kilku dni od momentu złożenia zlecenia do jego skutecznej realizacji. 

W pełni pasywne inwestowanie

W przypadku ETF-ów inwestycja jest pasywna, gdyż dąży jedynie do odwzorowania zachowania indeksu lub papierów wartościowych wchodzących w skład “koszyka” ETF-u, bez ingerencji zarządzającego funduszem.

To, co a priori może wydawać się wadą, stanowi wielką atrakcję dla wielu inwestorów. Jak wyjaśnia profesor ekonomii Kent Smetters z Wharton School of Business (University of Pennsylvania), pasywne inwestowanie przewyższa fundusze zarządzane 97% czasu.

ETF-inwersja
Inwestowanie pasywne, którego celem jest śledzenie benchmarkowego indeksu lub rynku, bez interwencji zarządzającego funduszem, osiąga lepsze stopy zwrotu niż fundusze zarządzane 97% czasu.

Paradoksalnie, jakkolwiek może się to wydawać, zarządzającym funduszami udaje się osiągnąć lepsze wyniki niż ich indeksom odniesienia tylko w 3% przypadków; tak więc statystycznie rzecz biorąc, mamy znacznie większe szanse na wyższe zyski inwestując w pasywne, powiązane z indeksami produkty inwestycyjne, takie jak ETF-y. (Nieco dalej rekomendujemy najlepsze pasywne fundusze ETF powiązane z indeksami).

Niższe prowizje

Przy zakupie ETF-ów płaci się prowizje zarządzającemu funduszem ETF oraz brokerowi (lub nie, niektórzy brokerzy oferują ETF-y bez prowizji). Prowizje te są zazwyczaj bardzo niskie, mieszczą się w przedziale 0,03%-0,5%. W przypadku funduszy tradycyjnych (zwłaszcza aktywnie zarządzanych) są one wyższe, gdyż trzeba zapłacić “pensję” zarządzającemu funduszem, często niezależnie od osiąganych wyników

Dużą zachętą i powodem sukcesu tego produktu są także niskie opłaty funduszy ETF. Choć oszczędność 1% czy 2% rocznie na opłatach za zarządzanie może wydawać się niewielka, to jeśli dodamy do tego oszczędności z roku na rok – i dzięki efektowi procentu składanego – możemy osiągnąć drastycznie wyższe stopy zwrotu w miarę upływu czasu.

Bardzo niska bariera wejścia

Fundusze ETF można nabyć za bardzo niewielkie pieniądze: broker, którego polecamy poniżej, pozwala na inwestowanie w ETF-y już od 50 USD.

Na przykład wyobraź sobie, że inwestujesz 50 dolarów w ETF, który składa się z akcji 100 największych amerykańskich spółek technologicznych (Amazon, Apple, Netflix, Google, Tesla…) za pomocą jednego kliknięcia i zapłacić zarządzającemu ETF prowizję w wysokości zaledwie 0,05%. 

Teraz, przez chwilę, wyobraź sobie, że próbujesz zrobić to samo ręcznie: Kupowanie małych porcji akcji każdej z tych 100 spółek i płacenie prowizji indywidualnie za każdą transakcję… Byłoby to zupełnie niewykonalne.

Dywersyfikacja

Kupując sektorowy ETF kupujesz grupę akcji kilku spółek. W przypadku indeksowych funduszy ETF są one dokładnym odzwierciedleniem całego rynku. I to niezależnie od tego, do jakich aktywów lub instrumentów ETF jest benchmarkowany.

Jeżeli zdecydujemy się zainwestować cały nasz kapitał w Amazon (lub jakąkolwiek inną spółkę) to jasne jest, że gdyby coś się stało Amazonowi nasz kapitał byłby drastycznie narażony na to zdarzenie. Ale… A co jeśli zainwestujemy w ETF benchmarkowany na 100 amerykańskich spółek technologicznych? W takim przypadku, nawet gdyby Amazon upadł, wpływ takiego wydarzenia na nasze zdywersyfikowane portfolio byłby minimalny.

ETF-y są zdywersyfikowane antonomazją i być może to stanowi ich główną zaletę i siłę.

Płynność

ETF-y są produktami o dużym obrocie na rynku, ponieważ przyciągają liczne fundusze instytucjonalne (w tym emerytalne), obracające miliardami każdego dnia.

Ponieważ ETF-y są stale kupowane i sprzedawane na całym świecie cieszą się dużą płynnością. Wejście i wyjście z exchange-traded fund jest bardzo łatwe, co jest wielką zaletą tych instrumentów, ponieważ płynność jest jedną ze zmiennych, które należy wziąć pod uwagę przy konstruowaniu każdego portfela, niezależnie od tego, jak mały jest jego rozmiar.

Jako inwestor, jedną z najgorszych sytuacji, z jaką możesz się zmierzyć, jest brak płynności. Oznacza to, że próbujesz sprzedać aktywa i nie ma dostępnych nabywców.

Przejrzystość

W przypadku ETF-ów, które są notowane na giełdzie, można śledzić ich cenę o każdej porze dnia. Dodatkowo, w przypadku ETF-ów zawsze możemy zobaczyć ich skład (jakie akcje lub papiery wartościowe wchodzą w jego skład).Wszystkie te informacje są jawne i łatwo dostępne.

Różnorodność

Fundusze ETF pozwalają nam na inwestowanie w bardzo szeroką gamę aktywów finansowych. I nie chodzi tu tylko o różnorodność w ramach danego ETF-u, ale o różnorodność dostępnych ETF-ów.

ETF-dywersyfikacja
Dzięki ETF-om możemy stworzyć portfel o dużej dywersyfikacji i zróżnicowaniu sektorowym bez ponoszenia opłat i przy minimalnym nakładzie pracy ze strony inwestora.

Na przykład wyobraź sobie, że masz do zainwestowania 200€. Dzięki ETF-om możesz przy niewielkim nakładzie pracy uzyskać portfel jak poniżej:

  • 50€ w ETF składający się z głównych amerykańskich spółek technologicznych (100 spółek)
  • 50€ w ETF składający się z akcji pionierskich spółek biotechnologicznych i biomedycznych (50 spółek).
  • 50€ w ETF składający się z najbardziej obiecujących chińskich start-upów (35 firm).
  • 50€ w ETF, który daje ekspozycję na rynek ropy naftowej, korzystając z tego, że z powodu kryzysu związanego z koronawirusem może to być dobry czas na inwestowanie w ropę naftową.

Czy masz obraz? Za jedyne 200 euro (i 4 kliknięcia) stworzyłeś obiecujący portfel inwestycyjny, który daje Ci ekspozycję na 185 pionierskich spółek na całym świecie i rynek ropy naftowej.

Czy ETF-y są idealnymi instrumentami finansowymi dla niedoświadczonych i/lub drobnych inwestorów?

W długim terminie inwestowanie na giełdzie jest zazwyczaj najlepszym rozwiązaniem dla rozważnego inwestora, zarówno “początkującego” jak i doświadczonego. Jednak inwestowanie na giełdzie “ręcznie” (tj. wybierając spółki, które będą tworzyć portfel indywidualnie) jest tytanicznym zadaniem i poza zasięgiem większości śmiertelników

W tym miejscu z pomocą przychodzą fundusze ETF i ich dywersyfikacja: po co szukać, w które spółki zainwestować, skoro można zainwestować we wszystkie, dywersyfikując, ograniczając ryzyko i oszczędzając mnóstwo czasu?

ETF-y ułatwiają nowym i drobnym inwestorom dostęp do zdywersyfikowanego instrumentu, który w łatwy i bezpieczny sposób może odwzorować dowolny indeks. Dzięki nim, bez konieczności poświęcania dużej ilości czasu i wysiłku, inwestorzy mogą czerpać korzyści z rynków kapitałowych, które, jak pokazują dowody empiryczne, przewyższają fundusze zarządzane w 97% przypadków

Na wypadek gdybyś miał jeszcze jakieś wątpliwości, ETF-y są idealnym instrumentem dla drobnych inwestorów i osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z inwestowaniem. Są bardzo łatwe do zrozumienia, statystycznie rzecz biorąc mogą dać Ci więcej korzyści niż prawie każdy inny instrument, mają umiarkowane ryzyko i pozwalają na zapoznanie się z takimi pojęciami jak m.in. dywersyfikacja, ryzyko, rentowność, indeksy czy akcje.

Jak inwestować w ETF-y?

Po pierwsze, aby inwestować w ETF-y, potrzebujesz brokera. Pamiętasz jak kilka akapitów wyżej mówiliśmy, że ETFy są notowane na rynku wtórnym? No cóż, broker jest pośrednikiem, który “otwiera drzwi” do rynku wtórnego.

Jednym z najbardziej polecanych brokerów, których znaleźliśmy do inwestowania w ETF-y jest eToro.com. Jest to platforma inwestycyjna używana przez ponad 10 milionów użytkowników, z siedzibą w Londynie i autoryzowana przez CySEC i FCA (brytyjski regulator).

Legal & risk warning: eToro is a multi-asset platform which offers CFD and non CFD products. 71% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you can afford to take the high risk of losing your money.
ETFs-etoro
Na eToro znajdziemy 145 ETF-ów najpopularniejszych zarządzających funduszami, w które możemy inwestować bez płacenia prowizji za zakup, sprzedaż czy opiekę nad aktywami.

Dodatkowo, jeśli chodzi o inwestowanie w ETF-y, eToro posiada ponad 145 różnych ETF-ów od najbardziej renomowanych zarządzających funduszami na świecie: iShares (należący do BlackRock), Invesco, Vanguard, SPDR, etc.

> Przejdź do eToro.com, aby otworzyć rachunek całkowicie za darmo <

Legal & risk warning: eToro is a multi-asset platform which offers CFD and non CFD products. 71% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Które ETF-y są najbardziej popularne i (potencjalnie) zyskowne?

SPDR S&P 500 (SPY) | ETF obejmujący 500 największych amerykańskich spółek | 10-letnia stopa zwrotu: ~260%

SPDR S&P 500 (SPY)

The SPDR S&P 500 (Symbol: SPY) jest pierwszym i największym amerykańskim funduszem ETF pod względem zarządzanych aktywów. Konkretnie, wartość zarządzanych przez ten ETF aktywów wynosi 266 416,4 mln USD (źródło).

Ten ETF jest benchmarkowany do indeksu S&P 500, a więc obejmuje 500 największych amerykańskich spółek, w tym Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Visa, JP Morgan, Intel, Mastercard, Bank of America, AT&T, Walt Disney, Nvidia, Pfizer, Pepsi…. Innymi słowy, inwestując w ten exchange-traded fund inwestujemy w 500 największych spółek w USA (a co za tym idzie, w jedne z największych spółek na świecie).

Performance ETF SPY SPDR
Wykres przedstawia wyniki funduszu SPDR S&P 500 ETF (SPY) w ciągu ostatnich 10 lat. Jak widać, nawet z “potknięciem” spowodowanym kryzysem koronawirusowym, ten ETF osiągnął w ciągu ostatnich 10 lat stopę zwrotu bliską 300%.

Jeśli chodzi o wyniki, to ETF ten zdołał dać swoim inwestorom zwrot bliski 300% w ciągu ostatnich 10 lat. Co prawda miał on niezłe “potknięcie” wraz z kryzysem koronawirusowym, ale w momencie pisania tego artykułu zdołał już odrobić ponad połowę tego spadku.

Jak inwestować w ten ETF?

Wewnętrzną eToro. com można znaleźć wyszukując go po symbolu (SPY) lub pod następującym adresem: https://www.etoro.com/markets/spy.

Legal & risk warning: eToro is a multi-asset platform which offers CFD and non CFD products. 71% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Vanguard Total Stock Market (VTI) | ETF obejmujący wszystkie amerykańskie spółki notowane w obrocie publicznym | 10-letnia stopa zwrotu: ~150%

Dywersyfikacja portfela osiągnęła najwyższy poziom: Vanguard Total Stock Market exchange-traded fund (Symbol: VTI) składa się z akcji wszystkich 3 513 spółek notowanych na amerykańskim rynku akcji, jak szczegółowo opisuje Vanguard.

Jest to trzeci największy ETF na świecie pod względem zarządzanych środków, a inwestując w niego zyskujemy ekspozycję na całą amerykańską gospodarkę (w tym duże i małe spółki z każdego sektora, jaki można sobie wyobrazić).

Dzięki wysokiej dywersyfikacji i temu, że zawiera mniej “wiodących” spółek niż pierwszy ETF, który widzieliśmy, jego stopa zwrotu jest skromniejsza:

ETF VTI 10-year return
Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) ze względu na swoją ekstremalną dywersyfikację osiągnął niższą 10-letnią stopę zwrotu niż SPY ETF.

Jak widzimy na wykresie, jego stopa zwrotu w ciągu ostatnich 10 lat — biorąc pod uwagę spadek spowodowany przez COVID-19 — to około 150%.

Jak inwestować w ten ETF?

Wewnętrzną eToro. com można znaleźć wyszukując go po symbolu (VTI) lub pod następującym adresem: https://www.etoro.com/markets/vti.

Legal & risk warning: eToro is a multi-asset platform which offers CFD and non CFD products. 71% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Invesco Powershares (QQQ) | ETF obejmujący 100 amerykańskich spółek technologicznych | 10-letnia rentowność: ~230%

Invesco Powershares (symbol: QQQ) to kolejny z najpopularniejszych funduszy ETF na świecie, który przyniósł swoim inwestorom najwyższe zyski. Jego stopa zwrotu w ciągu ostatnich 10 lat wynosi około +230%.

Ten exchange-traded fund jest benchmarkowany do indeksu Nasdaq 100, a więc składa się ze 100 największych amerykańskich spółek technologicznych: Apple, Amazon, Alphabet, Facebook, Cisco, Adobe, Booking, eBay, Intel, Netflix…

Invesco-QQQ-performance-10a
Fundusz Invesco Powershares QQQ ETF w ciągu ostatnich 10 lat miał szacunkową stopę zwrotu w wysokości +230%. W momencie pisania tego tekstu ten exchange-traded fund odrobił już straty spowodowane kryzysem wywołanym przez koronawirusa.

Jak widzimy, ten exchange-traded fund miał bardziej gwałtowny zwrot w ciągu ostatnich 4 lat. Warto wspomnieć, że ten ETF, w momencie pisania tego tekstu, prawie całkowicie odrobił straty spowodowane kryzysem wywołanym przez koronawirusa, ponieważ było wiele spółek technologicznych, które wyszły silniejsze z tego niedawnego kryzysu.

Jak inwestować w ten ETF?

Wewnętrzne eToro. com można znaleźć wyszukując go po symbolu (QQQ) lub pod następującym adresem: https://www.etoro.com/markets/qqq.

Legal & risk warning: eToro is a multi-asset platform which offers CFD and non CFD products. 71% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Jakie jeszcze ciekawe ETF-y możemy znaleźć do zainwestowania?

Chociaż na omówienie najciekawszych ETF-ów na rynku potrzebny byłby cały artykuł, nie chcielibyśmy kończyć tego artykułu bez krótkiego wspomnienia o następujących funduszach ETF:

  • Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO): ETF par excellence, który zapewni Ci ekspozycję na rynki wschodzące (gospodarki o największym potencjale wzrostu na świecie). Pod względem geograficznym skupia się na spółkach z Chin, Brazylii, Tajwanu i RPA. Sektorowo, głównie obejmuje technologie, finanse, firmy komunikacyjne i dobra konsumpcyjne. Można go znaleźć na eToro.com pod następującym adresem URL: https://www.etoro.com/markets/vwo (lub wyszukaj ją po symbolu: VWO).
Legal & risk warning: eToro is a multi-asset platform which offers CFD and non CFD products. 71% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you can afford to take the high risk of losing your money.
  • SPDR Gold ETF (GLD): Największy na świecie exchange-traded fund zapewniony przez fizyczny złoty kruszec. Chcesz inwestować w złoto bez konieczności trzymania kruszcu pod materacem lub ponoszenia opłat za przechowywanie metalu szlachetnego? Ten fundusz został stworzony właśnie w tym celu, aby inwestować w fizyczne złoto za pomocą jednego kliknięcia. Znajdziesz go pod adresem https://www.etoro.com/markets/gld.
Legal & risk warning: eToro is a multi-asset platform which offers CFD and non CFD products. 71% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you can afford to take the high risk of losing your money.
Gold ETF
SPDR Gold ETF jest wspierany przez prawdziwy złoty kruszec, znajdujący się w jednej z największych na świecie rezerw złota.
  • Vanguard Value ETF (VTV): Ten exchange-traded fund oferuje nam filozofię value investing zastosowaną w ETF-ach. Składa się on z dużych amerykańskich spółek, które zdaniem Vanguard należą do najbezpieczniejszych na świecie i oferują najlepsze zyski. I nie ma co do tego wątpliwości: w ciągu ostatnich 10 lat dał on swoim inwestorom zwrot ponad 110% (nie licząc dywidend, które wypłaca co kilka miesięcy). Aby w niego zainwestować wystarczy wejść na stronę: https://www.etoro.com/markets/vtv.
Legal & risk warning: eToro is a multi-asset platform which offers CFD and non CFD products. 71% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you can afford to take the high risk of losing your money.
  • iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB): Kiedy mówimy o biotechnologii i innowacjach farmaceutycznych, jednym z benchmarkowych ETF-ów jest ten fundusz ETF. Ten ETF daje nam ekspozycję na najlepsze spółki w biotechnologii, medycynie i farmacji. Świetna opcja do włączenia do portfela każdego inwestora w obecnych czasach, z ogromną historyczną stopą zwrotu: w ciągu ostatnich 10 lat dał on swoim inwestorom zyski w wysokości 410%, nie licząc wypłacanych dywidend. Ten ETF znajdziesz na: https://www.etoro.com/markets/ibb.
Legal & risk warning: eToro is a multi-asset platform which offers CFD and non CFD products. 71% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you can afford to take the high risk of losing your money.
  • United States Oil Fund ETF (USO): Ten ETF, podobnie jak w przypadku SPDR Gold, pozwala nam w łatwy i zwinny sposób inwestować w surowce. W tym przypadku United States Oil Fund daje nam ekspozycję na ropę naftową, a konkretnie ten exchange-traded fund replikuje cenę baryłki West Texas crude, benchmarku w przemyśle naftowym. W normalnych okolicznościach ten ETF może nie być zbyt interesujący, ale biorąc pod uwagę ostatni spadek cen ropy naftowej i spodziewane ożywienie, gdy tylko świat wyjdzie z kryzysu COVID-19, inwestowanie w ropę naftową może przynieść nam znaczne zyski w bardzo krótkim czasie. Aby zainwestować w ten ETF wystarczy wejść na stronę https://www.etoro.com/markets/uso.

 

Legal & risk warning: eToro is a multi-asset platform which offers CFD and non CFD products. 71% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you can afford to take the high risk of losing your money. This content is intended for information and educational purposes only and should not be considered investment advice or investment recommendation. Indicative prices for illustration purposes. Past performance is not an indication of future results. Trading history presented is less than 5 complete years and may not suffice as basis for investment decision. eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here