Przy handlu Bitcoinem w okolicach $50,000 wielu czytelników zadaje pytanie: “Czy jestem na czasie, aby zainwestować w Bitcoina, czy warto inwestować z Bitcoinem przy tej cenie?”.

Szybka odpowiedź na to pytanie to: Tak, jesteś na czas. Nie sądzimy, abyś spóźnił się na imprezę.

Według analityków JP Morgan, cena Bitcoina będzie rosła w średnim okresie, aby osiągnąć szacunkową kwotę 146 000 USD1, podczas gdy ta sama firma inwestycyjna uważa, że osiągnie 650 000 USD do końca 2022 roku2.

Jeśli przyjrzymy się modelom matematycznym, które mają na celu — i udaje im się — prognozować cenę Bitcoina, wyróżnia się model Stock to Flow (S2F, dalej). Ten model matematyczny został stworzony przez holenderskiego inwestora instytucjonalnego, którego tożsamość nie została ujawniona, z wykształceniem w dziedzinie finansów ilościowych3. Do tej pory model S2F zdołał przewidzieć z zadziwiającą dokładnością wszystkie ruchy Bitcoina i twierdzi, że jego cena osiągnie $288,0004 w obecnym cyklu wzrostu (Osiągając $1 milion w 2024 roku). W kilku akapitach opowiemy Ci o wszystkich tajnikach tego zaskakującego predykcyjnego modelu matematycznego, który do tej pory był dokładny jak w zegarku.

Wykres ceny Bitcoina
Wykres pokazuje wielki wzrost, jaki Bitcoin miał od listopada 2020 roku, kiedy to był notowany poniżej $14,000. Obecnie jego cena oscyluje w okolicach 45 000 dolarów. W ciągu 4 miesięcy dał on zwroty na poziomie 220%.

W skrócie i w drodze podsumowania: Jeśli jeszcze nie zainwestowałeś w Bitcoin masz przed sobą szansę na osiągnięcie potencjalnych zwrotów w wysokości od 265% do 1 525% w średnim terminie, zgodnie z szacunkami analityków finansowych i wspomnianymi modelami matematycznymi.

Przez ten artykuł wyjaśnimy wszystko, co musisz wiedzieć, aby odkryć prawdziwy wpływ, jaki Bitcoin ma na gospodarkę, proponując zmianę paradygmatu, jak również wszystko, czego potrzebujesz, aby stać się wykształconym inwestorem, zdolnym do skorzystania z okazji, która, być może, nigdy nie zostanie nam przedstawiona ponownie w naszym życiu.

Zanim zainwestujesz: Czym jest Bitcoin?

Zainwestuj w bitcoina

Do tej pory prawdopodobnie masz już dość ukształtowane pojęcie o tym, czym jest Bitcoin i jaka jest jego funkcja. W skrócie, Bitcoin został stworzony przez matematyka (lub grupę ekspertów w dziedzinie matematyki i kryptografii) samozwańczego Satoshi Nakamoto. Chociaż rzeczywista tożsamość tej osoby lub grupy osób jest nieznana, uważa się, że Bitcoin został stworzony, aby:

 1. Utworzyć cyfrowy i autonomiczny system monetarny, który nie zależy od osób trzecich lub pośredników.
 2. Stanowić niemanipulowalną i niekontrolowaną alternatywę monetarną dla rządów i banków centralnych.
 3. Być deflacyjną alternatywą w odpowiedzi na inflacyjną politykę rządu (więcej na ten temat później).
 4. Stworzyć metodę tworzenia, przechowywania i przekazywania bogactwa, która jest niezmienna, niepodrabialna, zdecentralizowana i niemożliwa do zawłaszczenia.

Jak widzimy, to co proponuje Bitcoin to zmiana paradygmatu: do tej pory polegaliśmy na rządach i bankach centralnych, aby zarządzać, wspierać i manipulować globalnym systemem monetarnym; Bitcoin pozbawia tych aktorów takiej władzy.

Bitcoin: niezbędna alternatywa dla tradycyjnego systemu monetarnego

Co nadaje Bitcoinowi jego wartość?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy najpierw zadać sobie pytanie, co nadaje wartość dolarowi. Jeszcze nie tak dawno temu monety i banknoty, które były w obiegu były notami wymiany, które można było wymienić na złoto spot. Na banknotach dolarowych można było przeczytać drobnym drukiem: “Dziesięć Dolarów: W złotej monecie płatnej okazicielowi tego banknotu.”

Dollar bill gold standard
Banknot 20$ z 1922 roku, który wciąż zawierał napis “Dwadzieścia dolarów w złotych monetach. Płatne okazicielowi na żądanie.”

W efekcie w tamtych czasach mogliśmy stawić się w Rezerwie Federalnej USA i poprosić o wymianę naszego banknotu na jego złoty odpowiednik. Wszystkie banknoty w obiegu były zabezpieczone złotem, przechowywanym przez bank centralny każdego kraju.

Jednakże jakiś czas później rządy zaczęły wydawać złoto, które przechowywały w swoich bankach centralnych. Zdały sobie sprawę, że mogą wydać to złoto i równolegle dodrukować więcej banknotów (nie mających oparcia w złocie), aby wygenerować nieograniczone bogactwo. Na pozór nic się nie stało, a obywatele nie narzekali.

W tym momencie światowy system monetarny porzucił “standard złota” i staliśmy się posiadaczami waluty opartej tylko i wyłącznie na narzuconym przez rząd standardzie, bez realnej wartości wewnętrznej.

Ten system monetarny, zwany fiat lub fiducjarnym, ma wartość tylko dlatego, że rządy wymusiły to dekretem.

Oraz, oczywiście, ponieważ my, obywatele, zdecydowaliśmy się być posłuszni.

Ma ona wartość tylko dlatego, że wszyscy jesteśmy jej posłuszni i wierzymy, że powinna mieć wartość. Jego wartość jest oparta, tylko i wyłącznie, na powszechnym przekonaniu.

Jednakże tradycyjny lub fiatowy system monetarny ma straszny problem: Daje on absolutną władzę bankom centralnym do drukowania banknotów w niekontrolowany sposób.

Gdy banknoty są drukowane w sposób niekontrolowany, powstaje inflacja. Drukowanie banknotów nie oznacza tworzenia bogactwa, wręcz przeciwnie: drukowanie banknotów oznacza kradzież bogactwa obywatelom, rozcieńczanie istniejącego bogactwa.

Dolary drukuje bitcoin
Wykres pokazuje, jak w 2020 roku liczba dolarów w obiegu gwałtownie wzrosła, ze względu na eksperymentalną politykę monetarną. | Źródło: Federal Reserve Bank of St. Louis

Drukowanie pieniędzy rozcieńcza wartość pieniądza w obiegu. Druk pieniądza to nic innego jak strategia banków centralnych mająca na celu kradzież bogactwa obywatelowi, by jeszcze bardziej go zubożyć. Wystarczy spojrzeć na przypadki Wenezueli i Argentyny.

W tym momencie każdy czytelnik zrozumie nieuchronną potrzebę alternatywnego systemu monetarnego, który nie jest w szponach państw i rządów, który nie podlega manipulacji i który nie pozostawia obywateli bezsilnymi.

Bitcoin, wartość decentralizacji i użyteczności w najczystszej postaci

Jako kontrapunkt dla przedstawionego przez nas scenariusza monetarnego pojawił się Bitcoin. Jest jednak całkiem możliwe, że przed zainwestowaniem w Bitcoina wciąż zadajesz sobie pytanie: ale co tak naprawdę nadaje Bitcoinowi wartość?

 1. Scarcity: Jak Bitcoin został stworzony, tylko w sumie 21 milionów monet może być wydobyte. Na dzień dzisiejszy, 18.5 miliona Bitcoinów zostało wydobytych, co oznacza, że tylko 2.5 miliona monet zostanie dodanych do obecnego ekosystemu.
 2. Podaż i popyt: Popyt na Bitcoina wzrasta stale i stabilnie z każdym mijającym rokiem, a ponieważ podaż Bitcoinów jest ograniczona do 21 milionów monet, zgodnie z prawem podaży i popytu cena Bitcoina będzie miała tendencję do ciągłego wzrostu. Ponieważ popyt będzie coraz bardziej przewyższać podaż, Bitcoin został zaprojektowany, aby stale wzrastać w wartości i zachowywać się jak deflacyjny aktywów. (Inflacja ma tendencję do zmniejszenia wartości waluty z każdym mijającym rokiem; deflacja robi dokładnie odwrotnie, to stale zwiększa swoją wartość.)
 3. Zbiorowe przekonanie: Złoto czy diamenty mogą mieć wartość ze względu na ich rzadkość, ale głównym powodem, dla którego mają wartość, jest zbiorowy konsensus: Każde społeczeństwo na świecie jednogłośnie zdecydowało, że tak jest. Jakkolwiek użyteczny może być Bitcoin, nie możemy pominąć tego istotnego elementu: Bitcoin ma wartość, między innymi dlatego, że ludzie zdecydowali, że tak powinno być..

  Inwestycja w Bitcoin
  Bitcoin to metoda przechowywania i przekazywania bogactwa o największych walorach, jakie kiedykolwiek znano.
 4. Użyteczność: Użyteczność, jaką Bitcoin wnosi do dzisiejszego społeczeństwa jest bezsprzeczna. Służy do kupowania dóbr i usług, jest podzielny, jest przenośny jak żadna inna znana forma przechowywania wartości, jest wymienialny, jest niezniszczalny, jest nie do podrobienia, szczyci się dużą płynnością, chroni przed inflacją, jest zdecentralizowany i niezależny od jakiegokolwiek państwa, instytucji czy korporacji. Innymi słowy: Ludzkość nie znała innej formy przechowywania i przekazywania wartości, której udałoby się skupić wszystkie te zalety.

Czy Bitcoin to bańka? 

W ostatnich latach media głównego nurtu powtarzały ad nauseam, że Bitcoin nie jest niczym więcej niż bańką, zrównując go, bez żadnych podstaw, z bańką tulipanową i innymi wielkimi bańkami w historii.

W rzeczywistości, zgodnie z Bitcoin Obituaries5, media “zabiły” Bitcoina w sumie 397 razy, skazując, że była to czysta spekulacja, bańka, moda… Artykuły i opinie, które z pewnością nie zestarzały się dobrze i które zostały napisane przez kogoś, kto nie miał pojęcia, z czym ma do czynienia.

To, czego wielu dzisiaj nie zrozumiało, to fakt, że Bitcoin, podobnie jak wiele innych rynków i aktywów finansowych, ma cykliczne zachowanie. Jego naturalny i zdrowy wzrost składa się z gwałtownych wzrostów, po których następują niezbyt gwałtowne spadki.

Bitcoin bubble investor
Media głównego nurtu, nie mogąc zidentyfikować cykli wzrostu Bitcoina, wielokrotnie twierdziły, że Bitcoin to nic innego jak bańka.

Większość aktywów finansowych zachowuje się cyklicznie, w tym duże spółki technologiczne, złoto czy srebro, a nawet towary takie jak kawa.

Naturalny cykl wzrostu Bitcoina ma swoje własne osobliwości i idiosynkrazje, ale na szczęście został on już dziś wystarczająco zbadany i możemy z niego czerpać, aby dowiedzieć się, czy właśnie teraz jest dobry czas na inwestowanie w Bitcoina.

Naturalny cykl wzrostu Bitcoina

W chwili pisania tego artykułu, Bitcoin przeszedł przez trzy pełne cykle wzrostu, a jesteśmy na skraju czwartego. W każdym cyklu cena Bitcoin rośnie wykładniczo. W rzeczywistości, aby reprezentować takie cykle Bitcoin wymagana jest skala logarytmiczna, ponieważ przy liniowej standardowej nie mogą być one właściwie docenione.

Na poniższym wykresie można zobaczyć cykle wzrostowe Bitcoina, które składają się z miesięcy silnego wzrostu ceny, po których następują lekkie spadki (zwane korektami):

projekcja ceny Bitcoina
Wykres przedstawia cykle wzrostowe Bitcoina, niezwykle istotne dla każdego, kto chce inwestować w Bitcoina. Obecnie znajdujemy się u progu czwartego cyklu wzrostowego, miejsce to zaznaczone jest na wykresie czerwonym kolorem. | Źródło: Tradingview.
 • Pierwszy cykl (nie pokazany na wykresie z powodu braku miejsca): Osiągnął szczyt w 2011 roku i osiągnął cenę około 32 dolarów.
 • Drugi cykl: Bitcoin osiągnął szczyt na poziomie 1200 dolarów, pod koniec 2013 roku.
 • Trzeci cykl: Szczyt osiągnął na początku 2018 roku, osiągając szczytową cenę około 20 000 dolarów.
 • Czwarty cykl: Obecny cykl wzrostowy, w którym wciąż znajdujemy się w jego początkowej fazie. W tym cyklu oczekuje się, że Bitcoin osiągnie szczytową cenę około 200 000 dolarów, przy czym Bitcoin osiągnie ten szczyt na początku 2022 roku.
 • Piąty cykl: W tym cyklu oczekuje się, że cena Bitcoina przebije barierę 1 000 000 dolarów, co ma zostać osiągnięte do końca 2025 roku.

Inwestowanie w Bitcoin: Czy rok 2021 to świetny czas na inwestowanie?

Coś bardzo interesującego, co wyciągamy z analizy cykli wzrostowych Bitcoina z perspektywą, to fakt, że obecny moment, w którym się znajdujemy (zaznaczony czerwonym markerem na obrazku powyżej) jest wyjątkowo dobrym czasem na inwestowanie w Bitcoina.

 1. Po pierwsze, znajdujemy się na początku czwartego cyklu wzrostowego Bitcoina, na początku potwierdzonego trendu wzrostowego. Jednak zgodnie z projekcjami przed nami jeszcze sporo wzrostów, aż osiągniemy prognozowane dla tego cyklu 200 000 dolarów.
 2. Po drugie, w korekcie, która nastąpi pod koniec tego cyklu, nie oczekuje się, że cena Bitcoina cofnie się do obecnych poziomów. Innymi słowy: być może już nigdy nie będziemy mieli okazji kupić Bitcoinów po cenie zlokalizowanej w okolicach 40 000 dolarów.

Prognozy i modele predykcyjne Bitcoina

W tym momencie, przed zainwestowaniem w Bitcoin, prawdopodobnie będziesz chciał bardziej zagłębić się w modele predykcyjne, które przewidują cenę Bitcoin do poziomów, o których mówiliśmy kilka akapitów wyżej.

Matematyczny model Stock To Flow

Jak wspomnieliśmy we wstępie, najbardziej znanym i szanowanym modelem ze względu na dokładność, jaką wykazał, jest model Stock to Flow (S2F, dalej). Jest to adaptacja wcześniej istniejących modeli używanych do przewidywania cen towarów takich jak złoto, srebro czy pallad, z których wszystkie – w tym Bitcoin – mają wspólną cechę: mają ograniczoną ilość podaży.

Jak być może pamiętasz, maksymalna liczba Bitcoinów, które mogą być wydobyte to 21 milionów, a obecnie 18,5 miliona z tej sumy zostało już “uwolnione”. Oczywiste jest, że jeśli popyt nadal będzie rósł tak jak do tej pory, podaż nie będzie wystarczająca, aby go zaspokoić. Zgodnie z prawem popytu i podaży jedynym rozwiązaniem tego równania jest wzrost cen do poziomu zakładanego przez model S2F6.

Stock To Flow Bitcoin predictive model
Matematyczny model predykcyjny Stock to Flow, który do tej pory był dokładny jak w zegarku, przewiduje cenę Bitcoina powyżej $1,000,000 w 2025 roku. | Źródło: Digitalik.

Model S2F jest dużo bardziej złożony niż to, co tutaj opisaliśmy7, ponieważ bierze pod uwagę inne nieodłączne zmienne w Bitcoinie, takie jak halwingi, Bitcoiny, które zostały utracone, kryptowaluty dostępne w obiegu, zmiany faz Bitcoina i klastry…. Jest to jednak zbyt złożony model matematyczny, aby szczegółowo zająć się nim w tym artykule.

Odkąd anonimowy inwestor instytucjonalny znany jako PlanB opublikował ten model matematyczny kilka lat temu, cena Bitcoina nadal rośnie zgodnie z zaproponowanym wzorem z zadziwiającą dokładnością. W rzeczywistości, ze względu na dokładność tego modelu, S2F jest uważany za najdokładniejszy model predykcyjny, jaki mamy do przewidywania ceny Bitcoin.

Najbardziej istotnym aspektem tego modelu jest to, że uważa on, iż w piątym cyklu wzrostu Bitcoin osiągnie szacowaną cenę 288 000 dolarów, podczas gdy w średnim okresie (w 2026 roku, w przybliżeniu) może prześcignąć 1 000 000 dolarów.

Prognozy największych banków inwestycyjnych i analityków finansowych

Model S2F mógłby nie mieć większego znaczenia w oderwaniu od realiów, gdyby nie fakt, że analitycy z dużych funduszy inwestycyjnych zgadzają się, w całości lub w części, w swoich prognozach dotyczących ceny Bitcoina.

Słynny bank inwestycyjny JP Morgan opublikował w styczniu br. swoje szacunki dotyczące ceny Bitcoina, umieszczając ją w średnim terminie powyżej $146,000, “ponieważ Bitcoin już konkuruje ze złotem”8.

Tacy sami analitycy finansowi amerykańskiej firmy mówili kilka dni później, że jak tylko Bitcoinowi uda się przełamać barierę 40 000 dolarów, “jest bardzo mało prawdopodobne, aby wrócił poniżej tych poziomów”9.

JP Morgan o inwestycjach w Bitcoina
Analitycy finansowi banku inwestycyjnego JP Morgan prognozują, że bitcoin osiągnie 146 tys. dolarów w średnim terminie.

W tym samym duchu pod koniec 2020 roku wyciekł wewnętrzny dokument giganta z Wall Street – Citibanku, w którym jego analitycy szacowali, że Bitcoin może osiągnąć 300 000 dolarów do końca 2021 roku10 i nazwali dominującą kryptowalutę “złotem XXI wieku”.

Chamath Palihapitiya, znany inwestor-miliarder, nie waha się przed umieszczeniem ceny Bitcoina na poziomie 200 000 dolarów w średnim terminie. “Jak długo to potrwa? Nie wiem, może 5 lub 10 lat, ale dojdzie do tej ceny” – wyjaśnia11.

Max Keiser, analityk finansowy i weteran Wall Street, któremu udało się przewidzieć cenę Bitcoina z dużą dokładnością, szacuje, że Bitcoin osiągnie 220 000 dolarów jeszcze w tym roku: “Z hashrate osiągającym nowe maksima, cel na rok 2021 to 220 000 dolarów.”12.

W tych akapitach dokonaliśmy syntezy niektórych z najbardziej popularnych i istotnych prognoz dla każdego, kto chce inwestować w Bitcoin. Jednakże, moglibyśmy kontynuować wymienianie wielu innych. Ważną rzeczą w tym względzie jest zrozumienie, że w świecie finansów istnieje konsensus co do jednego aspektu: Bitcoin będzie nadal rosnąć skokowo i wykładniczo; to dopiero się zaczęło.

Instytucjonalne przyjęcie Bitcoina: Mniejsza zmienność, większa stabilność, większy wzrost

Kilka lat temu wiele mówiło się o tym, że gdy instytucje (duże banki, korporacje, firmy i jednostki rządowe) zaadoptują Bitcoin, to będzie punkt bez powrotu w ich wzroście.

Ten odległy horyzont jest dzisiaj.

W czasie, gdy pisaliśmy ten artykuł, do wiadomości publicznej podana została wiadomość, że Tesla kupiła 1,5 miliarda dolarów w Bitcoin i że firma Elona Muska zamierza pozwolić swoim klientom płacić tą dominującą kryptowalutą13. Wiadomość ta wywindowała cenę Bitcoina do 48 000 dolarów, punktu zwrotnego, który najprawdopodobniej sprawi, że już nigdy nie zobaczymy Bitcoina poniżej 40 000 dolarów.

Elon Musk Tesla inwestuje w Bitcoin
Niedawno Elon Musk zakomunikował, że Tesla zakupiła 1,5 miliarda dolarów w Bitcoin, aby utrzymać część skarbu firmy w tej kryptowalucie.

Co to znaczy, że Elon Musk, najbogatszy człowiek na świecie, zdecydował się ulokować część skarbca Tesli w Bitcoinie? Że wiele innych firm pójdzie tą drogą.

Tesla nie jest pierwsza, inne firmy takie jak Microstrategy, Square czy Paypal od miesięcy masowo kupują Bitcoiny i starają się nie robić większego szumu.

Wielkie fundusze inwestycyjne i inwestorzy instytucjonalni, tacy jak Grayscale, Morgan Stanley, ARK Investments czy Rothschild Investment posiadają Bitcoina, bezpośrednio lub pośrednio. Jak donosi Bloomberg rok temu, prawie 40% amerykańskich i europejskich instytucji bankowych już posiada Bitcoin lub produkty pochodne14. (Dziś jest bardzo prawdopodobne, że odsetek ten przekroczył już 50%). W USA nawet fundusze emerytalne zaczynają inwestować w Bitcoin15.

Wszyscy nabywcy Bitcoina, których wymieniliśmy (i wielu innych, których nie wymieniliśmy) kupują Bitcoina w ilości przekraczającej dostępną podaż od miesięcy. Nie ma Bitcoina dla każdego, a sposobem rynku na regulowanie braku podaży i nadmiaru popytu jest ciągły i stały wzrost cen.

Masowy napływ inwestorów instytucjonalnych przynosi niezliczone korzyści dla ekosystemu Bitcoina. Przede wszystkim działa stabilizująco na system, odbierając mu zmienność (nagłe zmiany cen), jednocześnie sprzyjając ciągłemu wzrostowi ceny dominującej kryptowaluty.

W skrócie, instytucjonalny przełom w Bitcoinie spowodował, że rynek dojrzał skokowo. Minęły już czasy, gdy Bitcoin mógł spaść o 40% w ciągu kilku godzin z powodu słabości rynku składającego się głównie z inwestorów detalicznych. Inwestorzy instytucjonalni są “silnymi rękami”, kupują, aby utrzymać i nie są napędzani przez cykle lub jednorazowe wiadomości.  Instytucjonalne zakłócenia są synonimem stabilności, wzrostu i dojrzałości. 

 

Podsumowanie: Zalety inwestowania w Bitcoin w 2021 roku

W tym miejscu artykułu zapewne jesteś już świadomy, że żyjemy w momencie zmiany paradygmatu, w momencie historycznym. Nie mamy wątpliwości, że w niedalekiej przyszłości społeczeństwo będzie podzielone na tych, którzy posiadają Bitcoin i tych, którzy nie mają takiego przywileju.

Przy okazji podsumowania, chcielibyśmy podsumować korzyści, jakie inwestowanie w Bitcoin może nam zaoferować w połowie 2021 roku:

1. Inwestować w Bitcoin dla potencjalnie niezrównanych zwrotów

Zgodnie z modelami matematycznymi i prognozami, z którymi zapoznaliśmy się w tym artykule, cena Bitcoina będzie w krótkim okresie powyżej sześciu cyfr, natomiast w średnim okresie możemy spodziewać się, że przekroczy ćwierć miliona dolarów.

Mówimy o potencjalnych średnioterminowych stopach zwrotu mieszczących się w przedziale od 150% do 500%. Jakie inne aktywa lub inwestycje mogą dać tak wysokie potencjalne stopy zwrotu?

I nie mówimy tu o “optymistycznych” prognozach.

Mówimy o historii: Bitcoin od lat jest, najprawdopodobniej, najbardziej zyskowną inwestycją, jaką kiedykolwiek mieliśmy do dyspozycji. W ciągu ostatnich 2 lat dał zwrot w wysokości +1,187%. W ciągu ostatnich 5, w wysokości +10 536% (tak, dziesięć tysięcy procent). W ciągu półtora miesiąca jak na razie w 2021 roku Bitcoin dał już zwrot ponad +60%.

Ci, którzy w tej chwili uważają, że jest już za późno na inwestowanie w Bitcoina, wyobrażają sobie, co będą myśleć, gdy jego cena przekroczy ćwierć miliona dolarów. 

2. Inwestować w Bitcoin, aby chronić swoje bogactwo przed inflacją i nieograniczonym drukowaniem pieniędzy

W ostatnich miesiącach byliśmy świadkami, jak Zachodnia Rezerwa Federalna USA i Europejski Bank Centralny zmierzają w kierunku eksperymentalnej polityki monetarnej opartej na luzowaniu ilościowym.

Zachodnie banki centralne, które kontrolują euro i dolara, zdecydowały, że rozwiązaniem na wyjście z kryzysu gospodarczego spowodowanego przez COVID-19 jest dodruk większej ilości pieniędzy w celu wstrzyknięcia ich do gospodarek.

To eksperymentalne i historycznie bezprecedensowe rozwiązanie – szeroko krytykowane przez duże grupy społeczne – zaczęło dewaluować cenę dolara i euro oraz naraża gospodarki na ryzyko hiperinflacji.

W USA, 35% wszystkich dolarów w obiegu zostało wydrukowanych w ciągu ostatnich 10 miesięcy16. Rezerwa Federalna wydrukowała w jednym miesiącu więcej banknotów niż w ciągu 2 całych stuleci17.

W obliczu tej bezprecedensowej manipulacji ze strony zachodnich rządów i banków centralnych inwestowanie w Bitcoin nie jest możliwością; jest koniecznością, aby chronić naszą siłę nabywczą i powiększać nasze bogactwo.

3. Inwestować w Bitcoin, aby objąć przyszłość

Dla wielu inwestowanie w Bitcoin ma wyraźny komponent ideologiczny. Inwestowanie w Bitcoin oznacza przyjęcie zmiany paradygmatu, w którym żyjemy, oznacza odrzucenie obecnego systemu monetarnego manipulowanego i kontrolowanego przez potężnych, aby ewoluować w kierunku bardziej sprawiedliwego, równego, niemanipulowalnego i zdecentralizowanego systemu monetarnego i przechowywania wartości.

Inwestowanie w Bitcoin dzisiaj reprezentuje również bycie częścią mniejszości early adopters. Choć może się wydawać, że Bitcoin już intensywnie przeniknął do społeczeństwa, to wciąż jesteśmy na stosunkowo wczesnym etapie; może się wydawać, że jest już późno, ale spojrzenie z perspektywy pokazuje, że jest inaczej.

I jak to miało miejsce w przeszłości z innymi postępami, wcześni nabywcy zazwyczaj korzystają z bycia pionierami w przyjmowaniu nowej technologii. Na dzień dzisiejszy szacuje się, że 100 milionów ludzi posiada Bitcoin18, co stanowi zaledwie 1,32% ludzkości. Oszacowano, że tylko 0,01% ludzkości posiada więcej niż 1 BTC19.

Wydaje się prawdopodobne, że w niedalekiej przyszłości społeczeństwo będzie podzielone na dwa typy jednostek: tych, którzy zdołali zgromadzić znaczne ilości Bitcoinów, i tych, którzy nie zdołali.

Bitcoin może stanowić niezrównaną okazję do redystrybucji bogactwa: ale tylko dla tych, którzy są gotowi zwrócić na to uwagę i zdecydowani podjąć ten ruch. Wydaje się, że Elon Musk, jeden z najbardziej uprzywilejowanych i wizjonerskich umysłów współczesności, zdał sobie z tego sprawę w samą porę.

Update:Jak szybko i całkowicie bezpiecznie inwestować w Bitcoin

Inwestowanie w Bitcoin, choć obecnie stosunkowo proste, nie jest czynnością wolną od ryzyka. Na razie wciąż nie możemy udać się do naszego tradycyjnego banku, aby dokonać zarządzania, a istnieje wiele oszustw, które mają na celu zastawienie pułapki na nieostrożnych.

Podobnie, znajdziemy mnóstwo giełd zlokalizowanych w rajach podatkowych, Chinach lub w miejscach, które nie wymagają żadnego rodzaju regulacji i nie oferują żadnych gwarancji dla klienta.

Ojedną z niewielu wiarygodnych alternatyw, które znaleźliśmy jest broker eToro.com, jedna z najbardziej znanych i szeroko używanych giełd na świecie. Z siedzibą w Londynie i autoryzowany przez CySEC i FCA (brytyjski urząd finansowy) jest ulubionym wyborem ponad 20 milionów inwestorów na całym świecie. Jest szybki, łatwy i posiada gwarancje wymagane przez międzynarodowych regulatorów.

eToro.com jest jedyną giełdą, którą możemy polecić naszym czytelnikom bez zastrzeżeń. Dodatkowo eToro.com pozwala na natychmiastowe dodanie funduszy między innymi poprzez Paypal, kartę kredytową lub przelew bankowy.

Założenie konta na eToro.com zajmuje nie więcej niż 5 minut i jest całkowicie darmowe:

> Załóż darmowe konto na eToro.com <

I zacznij inwestować w Bitcoin i inne kryptowaluty w ciągu kilku minut z regulowanym brokerem.

Legal & risk warning: eToro is a multi-asset platform which offers CFD and non CFD products. 71% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you can afford to take the high risk of losing your money. Cryptoassets are highly volatile unregulated investment product. No EU investor protection.

Jak kupić Bitcoiny w 5 minut na eToro?

1. Załóż darmowe konto na stronie eToro.com

Dla wygody użytkownika, można zalogować się za pomocą konta na Facebooku. Po wprowadzeniu naszych danych, pojawi się następujący ekran:

2. Zdeponuj środki, które chcesz zainwestować w Bitcoin

W lewym dolnym rogu, kliknij na przycisk “Wpłać środki”. Przeniesie Cię to do następnego ekranu:

Wprowadź kwotę, którą chcemy wpłacić. Zalecamy zacząć od małych kwot, rzędu 500 lub 1000 dolarów. Zawsze jest czas na zainwestowanie większej sumy pieniędzy.

W tym oknie będziemy musieli wybrać metodę płatności. Możesz wybrać pomiędzy wpłatą środków za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, Paypal… W naszym przypadku wybieramy Paypal, ponieważ jest to bardzo bezpieczna metoda płatności, która oferuje ochronę kupującemu.

3. Kup żądaną ilość Bitcoinów

Po dokonaniu wpłaty, kliknij na lewe menu “Instrumenty”. Na następnym ekranie znajdziesz kilka kryptowalut, w które możesz zainwestować:

W naszym przypadku, aby kupić Bitcoiny, wyszukujemy symbol BTC i klikamy na “Kup”. Otworzy się następujące okno:

Wprowadzamy kwotę, którą chcemy kupić w tym momencie (w naszym przypadku $1.000) i klikamy na “Open Trade”. I w tym momencie Jesteśmy już dumnymi nabywcami porcji Bitcoina o równowartości 1000$!

Należy dodać, że oczywiście eToro oferuje nam również możliwość sprzedaży Bitcoinów, gdy uznamy, że nadszedł czas na likwidację naszej inwestycji i zgarnięcie potencjalnych zysków. W tym momencie nasze kryptowaluty zostaną sprzedane po cenie rynkowej, a dolary z zamknięcia transakcji pojawią się na naszym koncie. I nie tylko, ale eToro oferuje również możliwość “obstawiania” w dół poprzez zlecenia znane jako short sell: Zlecenia te pozwalają nam czerpać zyski z aktywów, które są w fazie spadkowej.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here