Paragwaj żyje historycznymi dniami po przedstawieniu projektu ustawy o kryptowalutach. Czy będzie to nowy kraj w Ameryce Łacińskiej, który ureguluje kryptowaluty?.

Te dni są kluczowe dla ekosystemu kryptowalut w południowoamerykańskim kraju. Dwóch parlamentarzystów przedstawiło w Kongresie Narodowym znajdującym się w stolicy Paragwaju (Asuncion) propozycję ustawy, która ma na celu legalizację kryptowalut.

Projekt przewiduje regulację kryptowalut i zezwolenie na ich wydobycie.

Ma on również na celu ustanowienie bezpieczeństwa prawnego, finansowego i podatkowego na rynku kryptowalut, który istnieje obecnie. Propozycja ma na celu ustanowienie bezpieczeństwa prawnego, finansowego i fiskalnego na rynku kryptowalut, które istnieją obecnie.

Jeden z deputowanych, który promował propozycję, ogłosił projekt za pośrednictwem tweeta, argumentując, że istnieje “potrzeba, aby iść naprzód razem z nowymi pokoleniami.”

Powiedział, że “nadszedł czas”, aby promować wykorzystanie bitcoina i innych kryptowalut, i zauważył, że “w tych dniach zaczniemy od planu, który finansowo innowuje kraj i jest przykładem na poziomie globalnym.”

Inny ustawodawca, który był częścią inicjatywy, Fernando Silva Facetti, również wypowiedział się na ten temat, w tym przypadku za pośrednictwem sieci społecznościowej Marka Zuckerberga. Skupił się on na uregulowaniu kwestii wydobycia i wykorzystania elektryczności.

Jeśli ustawa stanie się obowiązującym prawem, południowoamerykański kraj stałby się pierwszym na poziomie regionalnym i drugim, za środkowoamerykańskim Salwadorem, który zalegalizowałby stosowanie walut cyfrowych.

Projekt ustawy regulującej kryptowaluty

Przedstawiony projekt ustawy zwraca uwagę na przepisy związane z wydobywaniem kryptowalut.

Projekt ustanawia w tym miejscu potrzebę uznania tego, co nazywa “Virtual Asset Mining” za działalność przemysłową, która powinna być regulowana pod patronatem Ministerstwa Przemysłu i Handlu. Dzieje się tak dlatego, że kapitał, praca, maszyny, budowa infrastruktury cywilnej są angażowane w celu wytworzenia produktu (bitcoin).

Ta branża jest kapitałochłonna i podlega zakupowi maszyn – czytamy w projekcie.

Wokół egzekwowania przepisów projekt stwierdza:

  • Wolność konkurencji: ma być wspierany dostęp do inwestycji międzynarodowych.
  • Międzynarodowość: chodzi o to, aby istniał rodzaj zasady najlepszej praktyki w zakresie korzystania z aktywów cyfrowych, która uwzględnia to, co zostało uzgodnione na szczeblu międzynarodowym, w szczególności w zakresie zapobiegania przypadkom prania pieniędzy.
  • Niedyskryminacja: ustawa ma na celu niedyskryminowanie nowego przemysłu aktywów wirtualnych, ponieważ legalizuje i zatwierdza go we wszystkich jego formach.
  • Obrona konsumenta: ustawa będzie dążyć do zapewnienia prawa konsumentów i dostawców do ich obrony na terenie Paragwaju.

paragwaj i kryptowalutyProjekt legalizacji kryptowalut

Jeden z paragwajskich parlamentarzystów podczas prezentacji projektu powiedział, że ma on na celu uregulowanie “rzeczywistości, która już istnieje”Projekt ma na celu uregulowanie “rzeczywistości, która już istnieje”

Dodatkowo zauważył, że dąży on do zalegalizowania korzystania z kryptowalut, które obecnie znajdują się w obszarze będącym na pograniczu legalności i nielegalności.

Dodał również, że jego kraj ma z tym wielką szansę, ponieważ proponują regulację branży walut cyfrowych, która posiada “wykwalifikowaną siłę roboczą”.

Propozycja składa się z ponad dwudziestu artykułów, które mówią o regulacji i kontroli wykorzystania kryptowalut.

Obszar, w którym miałby on zastosowanie, dotyczy osób fizycznych i prawnych dedykowanych temu rynkowi.

Dodatkowo w projekcie podkreślono, że wszystko będzie pod orbitą Ministerstwa Przemysłu, a plan zakłada przekształcenie kryptowalut w towary.

Prawodawcy, w prezentacji, powiedzieli, że są pewni, że będą mieli poparcie wielu sektorów.

Projekt ustawy zakłada przeprowadzenie wysłuchania publicznego.

Prezydent Salwadoru
Nayib Bukele, prezydent Salwadoru.

W Paragwaju jak w Salwadorze?

Silva Facetti, broniąc ustawy, zróżnicował swój projekt w stosunku do tego, który już obowiązuje w Salwadorze, a którego promotorem był prezydent Nayib Bukele.

Powiedział, że nie mówimy o propozycji takiej jak tam, gdzie waluty cyfrowe będą wykorzystywane jako aktywa wymienne, ale raczej o “wartościach niematerialnych”, gdzie towary staną się produktem końcowym.

Legislator powiedział, że osoby, które już działają w tej branży (na razie nielegalnie), otrzymają termin sześciu miesięcy na uregulowanie swojej sytuacji.

Powiedziała, że są pewni akceptacji i wsparcia ze strony ludzi i że spodziewają się osiągnąć sankcję w Izbie Deputowanych, aby następnie przejść do Senatu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here