Zastrzeżenia

Ostatnia aktualizacja 10 kwietnia 2018 r.

WPROWADZENIE

Informacje dostarczone przez Investor Times (“my”, “nas”, lub “nasz”) na stronie https://investortimes.com/ (“Strona”) są przeznaczone wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Wszystkie informacje na stronie są dostarczane w dobrej wierze, jednak nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, dotyczących dokładności, adekwatności, ważności, wiarygodności, dostępności lub kompletności jakichkolwiek informacji na stronie.

Wszelkie informacje dostarczone przez InvestorTimes.com są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych i edukacyjnych i nie powinny być traktowane jako porada inwestycyjna lub rekomendacja inwestycyjna. Ceny orientacyjne dla celów ilustracyjnych. Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników. Inwestycje w jakiekolwiek aktywa finansowe, waluty lub pochodne produkty finansowe niosą ze sobą ryzyko utraty zainwestowanego kapitału. Nigdy nie inwestuj pieniędzy, których nie jesteś gotowy stracić.

W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności wobec Państwa za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku korzystania z witryny lub polegania na jakichkolwiek informacjach zamieszczonych na stronie. Korzystanie z witryny i poleganie na jakichkolwiek informacjach na stronie odbywa się wyłącznie na własne ryzyko.

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIĄZANIA

InvestorTimes.com uczestniczy w wielu programach partnerskich. Oznacza to, że w przypadku zakupu towaru lub usługi poprzez link umieszczony na stronie https://investoritmes.com/ możemy otrzymać wynagrodzenie finansowe.

Te wynagrodzenia finansowe, znane jako prowizje partnerskie, pomagają nam w tworzeniu dochodowego, niezależnego i samowystarczalnego biznesu, przy jednoczesnym zachowaniu ideologicznej niezależności.

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA REFERENCJE

Witryna może zawierać opinie użytkowników naszych produktów i/lub usług. Te referencje odzwierciedlają rzeczywiste doświadczenia i opinie użytkowników. Jednakże, doświadczenia te są osobiste dla tych konkretnych użytkowników i nie muszą być reprezentatywne dla wszystkich użytkowników naszych produktów i/lub usług. Nie twierdzimy i nie powinieneś zakładać, że wszyscy użytkownicy będą mieli takie same doświadczenia. Twoje indywidualne wyniki mogą się różnić.

Opinie zamieszczone na Stronie są przekazywane w różnych formach, takich jak tekst, audio i/lub wideo, i są przez nas sprawdzane przed ich zamieszczeniem. Są one zamieszczane na Stronie w dosłownym brzmieniu, z wyjątkiem poprawek błędów gramatycznych lub literowych. Niektóre referencje mogły zostać skrócone ze względu na zwięzłość, jeśli pełna referencja zawierała zbędne informacje, które nie były istotne dla ogółu społeczeństwa.

Poglądy i opinie zawarte w referencjach należą wyłącznie do poszczególnych użytkowników i nie odzwierciedlają naszych poglądów i opinii.

Opinie zamieszczone na Stronie nie mają na celu, ani nie powinny być interpretowane jako twierdzenia, że nasze produkty i/lub usługi mogą być używane do diagnozowania, leczenia, łagodzenia skutków, wyleczenia, zapobiegania lub w inny sposób wykorzystania w przypadku jakiejkolwiek choroby lub stanu medycznego. Żadne referencje nie zostały udowodnione klinicznie ani ocenione.